OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych

Aktualności

Konferencja Sławomira Izdebskiego - dopłaty

W dniu 17.05. odbyła się konferencja prasowa Przewodniczącego OPZZRiOR Sławomira Izdebskiego w sprawie dopłat bezpośrednich dla rolników. 

Stanowisko OPZZRiOR w sprawie informacji przekazanej podczas konferencji prasowej ARiMR w dniu 16 maja 2017 roku.

Nie dalej niż podczas ubiegłotygodniowej komisji sejmowej ARiMR informował, że „ powodem zmiany terminu w odniesieniu do roku 2017 są problemy wynikające
z wdrażania modyfikacji systemu informatycznego w zakresie obsługi kontroli na miejscu”
. Już w piśmie z dnia 10 kwietnia 2017 roku Przewodniczący Związku Sławomir Izdebski pytał o ewentualne problemy z procesem kontroli na miejscu, a odpowiedź ARiMR z dnia 28 kwietnia 2017 roku była wymijająca i zdawkowa. Wskazywała, że kontrole będą wykonywane jak zawsze i nie zgłaszano żadnych opóźnień. Problem, który sygnalizuje OPZZRIOR polega na tym, że ARiMR na żądanie Prezesa Golca unika przekazywania informacji w terminach, które pozwalałby jeszcze na akcje naprawcze. Tak było podczas wczorajszej konferencji w ARiMR, podczas której prezes Agencji stosował uniki lub ewidentnie mijał się z prawdą.  Po odpowiedź na najbardziej drażliwe pytania dziennikarzy odsyłano do osób nieobecnych na sali, co wywoływało uzasadnione niezadowolenie i jednoznacznie wskazuje na brak kompetencji, także tych komunikacyjnych. 

W ogólnej reakcji na przebieg konferencji chcemy w imieniu rolników zadać następujące pytania.

- Dlaczego w szczegółowych pytaniach prezes Dariusz Golec odwoływał się do dyrektorów departamentów merytorycznych, szczególnie w zakresie informatyki. Czy sam jako były Wiceprezes ds. Informatyki nie posiada wiedzy na temat wdrożenia systemów informatycznych? Czy jeżeli tematem konferencji były systemy informatyczne nie powinien być na niej obecny również dyrektor IT, który mógłby odpowiadać na te pytania?

- Dlaczego dopiero od połowy maja 2017 użyto programu do obsługi spraw rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych i zalesieniowych skoro ARiMR  dysponowała nim od grudnia 2016? Przecież to oznacza tyle, że kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw specjalizujących się w takiej produkcji rolnej nie dostało należnych im dopłat przez ponad rok. Czy dopiero eskalacja dociekań OPZZRiOR zdopingowało ARiMR do działania?

- Jeżeli Prezes Golec, jak sam powiedział na konferencji prasowej, nie zna pism
od Wiceprezesów ARiMR do Ministra Jurgiela to polecamy zapoznanie się z nimi. Być może słuchanie swoich Wiceprezesów uchroni Agencje przed wielomiliardowymi karami.

- Jak to możliwe, że Agencja nie posiada gotowego rejestru ryzyk za I kwartał 2017? Czy nie obawia się, że przez to nie spełnia wymogu sprawowania kontroli nad jednostką budżetową
z ustawy o finansach publicznych?

- Na jakim etapie znajduje się wdrożenie modułu do wprowadzania wnioskow i analizy ich kompletności? Dlaczego już 2 krotnie była zmieniana data ich wdrożenia? Jak to możliwe, że Prezes nie wie na jakim etapie są te prace jednocześnie twierdząc
z takim przekonaniem, że nie ma zagrożeń? 

- Dlaczego dopiero po interwencji OPZZRiOR ARiMR zaczęła odkrywać z jak głębokimi opóźnieniami mamy do czynienia w sprawie dopłat dla rolników? Czy Agencja zdaje sobie sprawę, że jej zaniechania mogą podważyć sukces wyborczy PiS?

Załączamy list otwarty, który wystosowaliśmy do Ministra Jurgiela z kompletem wątpliwości nt. sprawności zarządzania systemem płatności w ARiMR

Pliki do pobrania

Newsletter
Bądź z nami na bieżąco zapisz się