OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych

Aktualności

Zjazd Wojewódzki OPZZRiOR - Małopolska

W piątek 3 lutego 2017 roku odbył się Zjazd Wojewódzki OPZZRiOR w woj. małopolskim. 

Podczas obrad Tadeusz Łobodziński został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego OPZZRiOR na województwo małopolskie, wiceprzewodniczącymi zostali: Krzysztof Madej oraz Henryk Kieca. Do Związku przystąpili także nowi członkowie.

Podczas zjazdu poruszone zostały aktualne tematy oraz problemy rolników oraz ustalone plany na przyszłość. 

W najbliższym czasie planujemy organizację zjazdów w pozostałych regionach Polski. Takie spotkania to nie tylko okazja do bezpośredniego kontaktu, ale także wspólnego ustalenia priorytetów Rolniczego OPZZ-u na najbliższy rok. 

Newsletter
Bądź z nami na bieżąco zapisz się