OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych

Aktualności

Konferencja podsumowująca

6 listopada 2022 roku w siedzibie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Siedlcach zorganizowaliśmy Konferencję
podsumowująca Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich, który odbył się 7 sierpnia w Bokach Kosach. Wśród gości znalazły się przedstawicielki KGW z regionu siedleckiego, goście z KRUS, KOWR, MODR i ARiMR. Po krótkim powitaniu przez przewodniczącego OPZZRiOR Sławomira Izdebskiego, głos zabrała Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a po niej Szef Mazowieckiego ODR opowiedział o sposobach pozyskiwania przez KGW środków finansowych na rozwijanie ich działalności. W dalszej części spotkania prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala przekazał informację na temat dystrybucji węgla przez samorządy w powiecie siedleckim.
Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Newsletter
Bądź z nami na bieżąco zapisz się