OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych

Aktualności

STANOWISKO ROLNICZEGO OPZZ W SPRAWIE NIEODPŁATNEGO PRZEKAZYWANIA ZIEMI Z ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU

W związku z ostatnimi doniesieniami w sprawie nieodpłatnego przekazywania ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa osobom prawnym Kościoła Katolickiego, które na mocy art. 70a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1989 Nr 29 poz. 154 z późn. zm.) wystąpiły do KOWR o nieodpłatne przekazanie gruntów. W tej sprawie Stanowisko Prezydium Rolniczego OPZZ jest stanowcze, że ziemia z zasobów KOWR powinna zostać zagospodarowana przez KOWR na rzecz rolników indywidualnych czyli: grunty rolne będące w zasobie KOWR powinny być zagospodarowane przez KOWR poprzez wydzierżawienie ich rolnikom indywidualnym. Natomiast w związku z budzącym wiele spekulacji listem intencyjny informujemy, że nie został on sporządzonym, ani podpisany przez Prezesa Rolniczego OPZZ, Prezydium Rolniczego OPZZ oraz jakiegokolwiek związkowca Rolniczego OPZZ. List intencyjny został podpisany jedynie przez Biskupa Gliwickiego + Sławomira Odel, a treść tego listu wprowadza w błąd i nie jest zgodna z stanowiskiem Rolniczego OPZZ. Rolniczy OPZZ wspiera rolników i doskonale zdaje sobie sprawę, że na wsi panuje tzw. „głód ziemi". Dla tego podczas wrześniowej rady społecznej w KOWR Opole wiceprzewodnicząca Rolniczego OPZZ głosowała za nieprzekazaniem gruntów do kościoła, gdyż ziemia ta powinna być zagospodarowana przez KOWR poprzez wydzierżawienie jej rolnikom indywidualnym.

Newsletter
Bądź z nami na bieżąco zapisz się