OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych

Aktualności

Bezpośrednio od rolnika
Już wkrótce w gospodarstwach rolnych czy agroturystycznych będzie można nie tylko posmakować, ale również kupić produkty lokalne czy regionalne wytwarzane przez rolników. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowany został bowiem rządowy projekt ustawy, którego celem jest właśnie ułatwienie sprzedaży żywności przez rolników. Aktualnie znajduje się on na etapie konsultacji publicznych oraz międzyresortowych.
 

Prowadzeniem  sprzedaży  żywności wyprodukowanej w gospodarstwach rolnych zainteresowana jest bardzo duża grupa rolników w Polsce. Kierowali oni liczne apele w sprawie wprowadzenia ułatwień przy prowadzeniu takiej działalności, zarówno do resortu rolnictwa, posłów na Sejm RP,  jak i  Rządu RP.

Ustawa wychodzi  więc naprzeciw postulatom rolników  poprzez zapewnienie im równych  szans i możliwości  w zakresie tzw. rolniczego handlu detalicznego z producentami  z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto polscy konsumenci coraz częściej są zainteresowani możliwością zakupu świeżej żywności, produkowanej w danym rejonie przez lokalnych rolników, gdzie nie ma długich łańcuchów dostaw i pośredników a zapewnione są bliskie relacje producentów i konsumentów.

Rolnicy według nowych przepisów będą mogli sprzedawać wytworzona przez siebie żywność w swoim gospodarstwie rolnym  oraz we wszystkich miejscach przeznaczonych do handlu, bez wyłączania budynków lub ich części.  Nadzór nad bezpieczeństwem produkowanych  przez nich artykułów spożywczych od Państwowej Inspekcji Sanitarnej w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego  i niezwierzęcego przejmie Inspekcja Weterynaryjna, a w odniesieniu do żywności pochodzenia niezwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.

Newsletter
Bądź z nami na bieżąco zapisz się