OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych

Aktualności

Apel o odwołanie ministra rolnictwa

A P E L

 

 

 

Dwuletni okres rządów zjednoczonej prawicy pod przewodnictwem Premier Beaty Szydło był niewątpliwym czasem zmian na lepsze w Polsce. Niestety, tylko rolnictwo nie odczuło tych pozytywnych zmian. Wręcz przeciwnie: po rządach koalicji PO-PSL i Ministra Marka Sawickiego sądziliśmy, że gorszego ministra jako szefa resortu rolnictwa nie może być. Czas jednak pokazał, że Minister Krzysztof Jurgiel jako urzędnik szkodzący naszemu rolnictwu zdobył palmę pierwszeństwa.  W tym czasie, zamiast rozprawiać się z dzikami przenoszącymi chorobę ASF, doprowadził dotychczas jedynie do upadku kilku tysięcy gospodarstw oraz zagrożenia rozprzestrzenienia się choroby ASF na cały kraj. Nie dopilnował zmian w ustawie o komornikach, przeciwnie, przyczynił się do pogorszenia pozycji gospodarstwa wobec egzekucji komorniczych, przez co odpowiedzialny jest za brak pomocy i pozostawienie na pastwę komorników tysięcy gospodarstw rodzinnych. Minister Krzysztof Jurgiel od początku powołania nowego rządu oszukał polską wieś, przejmując budżety na rolnictwo w kolejnych latach na tym samym poziomie co PSL. Zresztą w odczuciu mieszkańców wsi kontynuuje zgubną, wyniszczającą politykę rolną względem wsi, firmując to niestety szyldem Prawa i Sprawiedliwości. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod kierownictwem Krzysztofa Jurgiela pozostaje głuche na postulaty rolników odnośnie nowej polityki kredytowej, korzystnej dla naszego rolnictwa. Podejmowane w tym zakresie działania, takie jak linia kredytowa ZC oraz projekt ustawy o funduszu restrukturyzacji gospodarstw zadłużonych, są wręcz działaniami prowokacyjnymi wobec rolników. Pozycja polskiego rolnika w relacjach z podmiotami skupowymi w tym okresie pogorszyła się. Sektor handlowy nie uwzględnia w konstrukcji cen opłacalności produkcji rolnej, w konsekwencji żerując na ciężkiej pracy rolników. Pogorszenie relacji cenowych oraz destabilizacji sektorowej obserwujemy prawie na wszystkich rynkach rolnych. Polskie rolnictwo zaczyna przypominać opuszczone gospodarstwo, w którym brak gospodarza lub ten gdzieś zaginął. Na domiar złego Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel zdezorganizował pracę agencji instytucji rolnych, które i tak wcześniej były mało wydolne i mało przydatne polskiemu rolnikowi. Jest również dla nas niezrozumiałe, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod kierownictwem Krzysztofa Jurgiela nie przyjmuje żadnego stanowiska w sprawie likwidacji ferm zwierząt futerkowych oraz w kwestii uboju rytualnego. Branża, która jest przykładem „sukcesu polskiego rolnictwa” i odpowiada za 4% wartości całego polskiego eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego i około 7% wartości całego eksportu produktów leśnictwa, rolnictwa i rybactwa oraz zapewnia pracę lub dochód dla 60 tys. osób w naszym kraju stoi pod znakiem zapytania. Z kolei producenci, którzy zainwestowali miliony w linie technologiczne do uboju rytualnego bydła i drobiu, oraz hodowcy, którzy rozwinęli produkcję,  stoją przed widmem bankructwa, a w najlepszym razie ogromnych strat materialnych. Brak działań ze strony Ministerstwa skutkuje poczuciem opuszczenia wśród rolników. Nadmierne zainteresowanie pana Ministra Krzysztofa Jurgiela karuzelą stanowisk i personalnymi gierkami w instytucjach i agencjach rolnych jest przyczyną strat dla budżetu państwa, złego wizerunku dla polskiego rolnictwa oraz pogorszenia się obsługi gospodarstw rolnych. Liczyliśmy na zmianę w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi wraz z powołaniem rządu pod kierownictwem Premiera Mateusza Morawieckiego, do którego mamy głębokie zaufanie. Niestety, dotychczasowe nasze monity i oceny negatywne Ministra Rolnictwa Krzysztofa Jurgiela zostały zignorowane. Poczytna gazeta rolnicza Top Agrar, wydanie z lutego 2018 roku, przeprowadziła sondaż wśród rolników zadając pytanie, czy ich zdaniem Minister Jurgiel dobrze pełni swoje obowiązki. Odpowiedź jest druzgocąca dla Ministra Jurgiela: 75% rolników odpowiedziało, że nie, 7% - że nie ma zdania, natomiast tylko 18% zaakceptowało działania Ministra Jurgiela. Należy zwrócić uwagę na fakt, że Prawo i Sprawiedliwość przegrało większość wyborów uzupełniających do samorządów (szczególnie na Podlasiu). To chyba wystarczy, by stwierdzić, że obecny minister szkodzi nie tylko rolnikom, ale też i własnej partii, której rolnicy tak bardzo zaufali. W tej sytuacji OPZZ podjęło współpracę z innymi organizacjami rolniczymi, doprowadzając do powołania ogólnopolskiego komitetu protestacyjnego rolników, wyznaczając jednocześnie termin akcji protestacyjnych na marzec bieżącego roku. Formy protestu i precyzyjne daty zostaną w najbliższym czasie określone, ponadto tak nabrzmiała sytuacja w polskim rolnictwie zobowiązuje mnie do podjęcia inicjatywy przeprowadzenia debaty nad stanem polskiego rolnictwa, prosząc o przewodniczenie w tejże debacie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, którego polska wieś obdarzyła głębokim zaufaniem.
Zwracam się jednocześnie do polskich rolników, ale także do innych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy są konsumentami i odbiorcami dóbr płynących z naszych polskich gospodarstw rodzinnych, o poparcie akcji zbierania podpisów pod wnioskiem o odwołanie Ministra Krzysztofa Jurgiela z zajmowanego stanowiska. Wierzę, że jeśli nasza akcja będzie masowa, a jest to dla nas niewielki wysiłek, będziemy w stanie powstrzymać zgubną politykę Krzysztofa Jurgiela i doprowadzić do korzystnych zmian.

 

Wzór formularza wniosku o odwołanie ministra rolnictwa jest do pobrania pod adresem strony internetowej www.opzzrior.org

Prosimy o przesyłanie formularzy na e-mail: biuro@opzzrior.org lub na adres biura: ul. Chałubińskiego 8 lok. 3211, 00-613 Warszawa

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku,

Sławomir Izdebski

Przewodniczący OPZZRiOR

 

Newsletter
Bądź z nami na bieżąco zapisz się